DETAILED NOTES ON TRAN TRUNG NGHIA

Detailed Notes on tran trung nghia

Cần sự thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật Ngân sách Nhà nướcBày tỏ cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Anh dành thời gian tiếp, Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio tin tưởng, quan hệ hai nước sẽ phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới. Đại sứ mong mu�

read more